16/8/18

Αντώνης Μαράκης, Ο Άριστος Τεχνίτης,

Αυτός Είναι ο Πατέρας της μητέρας μου. Κοίτα λύρα που έφτιαξε.. ήθελε να έχει ποιο Δυνατό ήχο!
Διαβάστε πιο πολλά ... »